Tuesday, February 7, 2017

လူငယ္မ်ားအား စာဖတ္အားေကာင္းေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေအးခ်မ္းေသာေဆာင္းေလႏွင့္ အတူ၂၀၁၇ႏွစ္သစ္ “Happy New Year “ ကိုပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႕အႏံွ႔အျပားတြင္ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသလို မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႕အျပားတြင္လည္း ႏွစ္သစ္ကိုပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကိုပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကရာတြင္ႏွစ္သစ္အဖြင့္ကို ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲမ်ားျဖင့္စတင္ေသာ ႏွစ္သစ္ျမင္ကြင္းသည္အင္မတန္မွၾကည္ႏူးစရာေကာင္းေသာျမင္ကြင္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပြဲပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ႏွင့္လူရည္ခြ်န္ဆုေပးပြဲမ်ားတြင္ျမင္ေတြ႕ရေသာ အျပစ္ကင္းစင္သည့္ကေလးငယ္ေလးမ်ား၏ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနဟန္မ်ားသည္ေက်နပ္အားရစရာေကာင္းလွပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာေက်းလက္စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားတက္ၾကြစြာပါ၀င္လာျခင္းသည္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္ေနာင္၀ယ္လူႀကီးဆိုသည့္အတိုင္းယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္တိုင္းျပည္၏တာ၀န္မ်ားကိုပုခုံးလႊဲေျပာင္းထမ္းေပးရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏တာ၀န္ကိုဦးေဆာင္ရမည့္လူငယ္မ်ားသည္အေတြးေခၚအေမ်ာ္အျမင္ရိွမႈႏွင့္စိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားရွိရန္အထူးလိုအပ္လွပါသည္။  ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားရွိရန္မွာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားမ်ားရိွရန္လိုသည္။ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားအမ်ားဆုံးရရိွႏိုင္သည့္ေနရာသည္စာၾကည့္တိုက္ထဲရွိစာအုပ္စာေပမ်ားထံမွျဖစ္သည္။

စာၾကည့္တိုက္သည္တကၠသိုလ္ႏွင့္အလားတူသည့္အျပင္ ေက်ာင္းမ်ာတြင္ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးေနေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳသည္သာမက၊ စာေပပညာမေလ့လာမဆည္းပူးႏိုင္သူမ်ားကိုလည္းပညာဗဟုသုတမ်ားေပးႏိုင္သည္။ စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ၊ အလိမၼာစာမွာရွိ၊ စာေပျမွင့္မွလူမ်ိဳးတင့္မည္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္သည္ လူတိုင္းသေဘာေပါက္ၿပီးမွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်နည္းပညာပစၥည္းမ်ားသည္လည္း လူငယ္မ်ားကိုေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းလ်က္ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားသည္လည္း နည္းပညာပစၥည္းမ်ားေနာက္လိုက္ရင္း စာဖတ္အားလည္းတျဖည္းျဖည္းနည္းလာေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ယေန႔လူငယ္အမ်ားစုသည္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္ေတြကိုအလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်သင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ပါကအထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားအတြက္မိမိအႏၱရာယ္ကို မိမိဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္သြားလွ်င္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းလွပါသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏တာ၀န္ကို ပခုံးလႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူမည့္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြကုန္ၿပီးအက်ိဳးမရိွလွသည့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈအခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရသစာေပမ်ားကိုမ်ားမ်ားေလ့ဖတ္ရႈေစခ်င္မိသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိရပ္ကြက္တိုင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းလိုလိုတြင္စာၾကည့္တိုက္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အက်ိဳးရွိစြာအသုံးမျပဳၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ားသည္ စာဖတ္အားနည္းျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းသည္အလကားအခ်ိန္ကုန္ျခင္းဟုထင္ျမင္ယူဆမႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ယေန႔ေက်းလက္ေနလူငယ္အမ်ားစုသည္ အသိပညာဗဟုသုတအားနည္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈမ်ားလည္းတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ပို၍ဆိုး၀ါးလာေနၿပီျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈတြင္လူငယ္မ်ားအမ်ားစုပါ၀င္ေနမႈသည္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားစာဖတ္အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားတြင္လည္းမ်ားစြာတာ၀န္ရွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလမိဘမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်လုံးပန္းေနရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကိုသြန္သင္ဆုံးမရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္မႈသည္ သားသမီးေတြကိုလမ္းမွားေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔ေနသလိုပင္ျဖစ္သည္။ လူေတြရဲ႕စိတ္သည္မေကာင္းမႈတြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ကင္းလြတ္မႈမ်ားေသာသားသမီးမ်ားသည္သူတို႔၏တန္ဖိုးရွိလွေသာအခ်ိန္ေတြကိုအက်ိဳးရိွစြာအသုံးျပဳရမည့္အစားမ်ားေသာအားျဖင့္မေကာင္းမႈေတြႏွင့္သာကုန္ဆုံးမႈမ်ားေနျခင္းသည္တိုင္းျပည္အတြက္ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္သည္။


တန္ဖိုးရွိလွသည့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္ကိုအလဟႆ  ျဖဳန္းတီးပစ္ေနမည့္အစားအသိပညာဗဟုသုတတိုးပြားလာေစသည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကိုေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။ စာေပသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ျပတင္းေပါက္လည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္တည္ေနေပသည္။ ႀကီးပြားလိုသူတိုင္းလည္းစာမ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔လိုသည္။ စာမဖတ္ေသာလူမ်ိဳး၊ စာမတတ္ေသာတိုင္းျပည္သည္မည္သည့္အခါမွ်အထြဋ္အထိပ္သို႔မေရာက္ရွိႏိုင္ပါ။ ထာ၀ရေအာင္ျမင္ၿပီးႀကီးပြားေစရန္လူသားတိုင္းအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ စာအုပ္စာေပမ်ားမ်ားမ်ားေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြစာမ်ားမ်ားဖတ္လာေအာင္ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္(Mobile Library)မ်ားမ်ားလုပ္ေပးရန္လိုသည္။ ယေန႔မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသတြင္ေခတ္ပညာတတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ (Piti Teacher Network)အဖြဲ႕သည္ ပအို၀္းေဒသရိွစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ English (4-skills)သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရင္းလူငယ္မ်ားစာဖတ္အားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး(Mobile Library)မ်ားကိုပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိခဲ့ရသည့္အတြက္အတိုင္းမသိ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို၀ယ္၍ကုန္သြားေသာေငြေၾကးသည္ အျခားပစၥည္း၀ယ္၍ကုန္သြားေသာေငြေၾကးထက္ပို၍ အက်ိဳးရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စာအုပ္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ထာ၀ရအရင္းအႏွီးပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔လူငယ္ေနာင္၀ယ္လူႀကီးဆိုသည့္အတိုင္း လူငယ္သည္တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလိုခ်င္လ်င္ ယေန႔လူငယ္မ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကိုစိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားေမြးျမဴတတ္ရန္ႏွင့္ စာဖတ္အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္ေကာင္းမွတိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကြမ္ယူေျပာခဲ့သည့္စကားကိုယူသုံးရမည္ဆိုလ်င္“စစ္လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔တက္သိမ္းစရာမလိုဘူး၊ ပညာတတ္ေအာင္လုပ္သူ႔ဟာသူကြ်န္ခံလာလိမ့္မယ္”ယေန႔စကၤာပူႏိုင္ငံႀကီးသည္လီကြမ္ယူေျပာခဲ့သည့္စကားလုံး၏သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္ယူလိုပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးကိုအတုယူၿပီးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ငါသည္တိုင္းျပည္အတြက္ျဖစ္ေစရမည္၊ တိုင္းျပည္သည္ငါ့အတြက္မျဖစ္ေစရဟူေသာစိတ္ကိုေမြးျမဴကာ ပညာမ်ားကိုႀကိဳးစားသင္ယူကာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ရသစာအုပ္စာေပမ်ားကိုမ်ားမ်ားဖတ္ရႈေလ့လာမွတ္သားသင့္သည္ဟုအႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ၿခဲဳင္းေပခြန္ (စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.