Thursday, May 26, 2016

အခြင့္အေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္


ျမန္မာစကားတြင္ “မသိသူေက်ာ္သြားသိသူေဖာ္စား” ဟူေသာစကားတစ္ခုရွိသည္။ ယင္းစကားသည္ ရိုးလြန္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ တစ္ခ်ိဳ႕လူအတြက္ သတ္ေသခ်င္စိတ္ ေပါက္ေလာက္သည္အထိ တုိက္ရိုက္ႀကီး မွန္ကန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေနရာတုိင္းတြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ယေန႕ကမၻာတြင္ လူဦးေရအဆမတန္ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ယခင္ကထက္တုိးပြားျပင္းထန္လာကာ အခြင့္အေရးဆိုေသာအရာသည္လည္း ၎တို႔၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေျခတည္လ်က္ရွိေနသည္။ အခြင့္အေရးသည္ သိပၸံတီထြင္မႈေလာက၌သာ မဟုတ္ အျခားနယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၌ပင္ အႏွံ႔အျပားတည္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးသည္ အျပင္တြင္ အထင္အရွား စာတန္းထိုးမထားသျဖင့္ မ်က္စိရွိသူတုိင္းမျမင္ရပါ။ မိမိဘ၀အတြက္ တိုးတက္ရာတုိးတက္ ေၾကာင္း ေအာင္ျမင္ရာေအာင္ျမင္ေၾကာင္းကို မျပတ္စဥ္းစားေနသူမ်ားသာ ျမင္ရေတြ႕ရသည္။ ထိုသူသာလွ်င္ မည္သည့္အရာသည္ တိုးတက္ေရးလမ္းစ မည္သည့္အရာသည္ ေအာင္ျမင္ေရးတခါး၀ ဆိုသည္ကို္ ျမင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေတာ္ေလးေက်ာ္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာေနသည္ကိုျမင္မွ " ဟာ အဲဒါအခြင့္အေရးပဲကို ငါမမွတ္မိလို႕ ႏႈတ္မဆက္လိုက္ရဘူး " ဆိုၿပီး ေနာင္တရလည္း ထိုအခြင့္အေရးက ဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္က်ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
တခါတရံ လူတို႕သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ တူေလသည္။ ကေလးသည္ မိမိလက္ထဲရွိ ကစားစရာကို ေကာင္းသည္မထင္။ အျခားေသာ ကေလးမ်ားလက္ထဲရွိ ကစားစရာကိုသာ လိုခ်င္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ကိုယ္လက္ငင္းရယူႏုိုင္သည့္အရာကို အေကာင္းမျမင္၊ သူတစ္ပါး၏ အေနအထား သူတစ္ပါးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္အရာကိုပင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားမျမင္ အေကာင္းမ်ားသာ ျမင္ၾကသည္။ ေရွ႕ေန၊ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သူေဌးႀကီး အဆင့္ေရာက္ေနသူမ်ားသာ မဟုတ္ ရုံးတြင္ စာစီစာရိုက္လုပ္သူ၊ ေစ်းဆိုင္တြင္ အကူလုပ္သားလုပ္ေနရသူ သာမာန္ေအာက္ေျခလူသား အလုပ္ လုပ္ေနရသူ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေအာက္ေျခေလွကားထစ္မွသည္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ထိ တက္သြားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုယ္စီရွိၾကသည္။
ယေန႔ေအာက္ေျခလုပ္သား မနက္ျဖန္ကုမၸဏီအႀကီးအကဲဟူ၍ ေျပာင္းလဲသြားသည္မွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္။    သို႕ေသာ္ အခြင့္အေရးလမ္းစ ရွိသမွ်ကို တစ္ခုခ်င္း၊ တစ္ထစ္ခ်င္း ရယူတက္လွမ္း သြားမည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာသည့္အခါ မိမိစတင္လုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ လည္းေကာင္း အျခားလုပ္ငန္းတူ ကုမၸဏီတစ္ခု၌လည္းေကာင္း အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုသို႔တက္လွမ္းေအာင္ျမင္ေနသူေပါင္းလည္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွိပါသည္။
အခြင့္အေရးရွိမရွိဟူသည္ ရယူသူအေပၚ၌သာ မူတည္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား အထုပ္လုိက္အပိုးလုိက္ ဆုိက္ေရာက္လာမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း အိုမင္းသြားၾကရသည္။ ထိုလူမ်ားအား သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနသည့္ အခြင့္အေရးဟူသည္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ဳးိနည္း၊ မည္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးနွင့္လာမည္နည္းဟု ေမးၾကည့္လွ်င္ ေရေရရာရာ ေျဖႏုိင္ေလ့မရွိေပ။ အေၾကာင္းကား သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာတြင္မွ် ေသေသခ်ာခ်ာစိတ္၀င္စားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိစိတ္၀င္စားေသာ အရာ၌သာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႀကီးပြားတုိးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ခြင့္ လမ္းစမ်ားကို ေတြ႕ျမင္တတ္စၿမဲျဖစ္သည္။
သိပၸံပညာ၌စိတ္၀င္စားသူတို႔သည္သာ သိပၸံဆိုင္ရာ တီထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို ျမင္ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ ႀကီးပြားေအာင္ ႀကံေဆာင္ရန္အခြင့္အေရးကို ေတြ႕ၾကရသည္။ အလားတူပင္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းဌာန၏ ကိစၥအ၀၀ကို စိတ္၀င္စားမႈ ထက္သန္သူ မ်ားသည္သာ ၎လုပ္ငန္းဌာန၌ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္အထိ တိုးတက္ရန္ လမ္းစမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာအျမင္၌ သာမာန္ဟု ထင္ရေသာအလုပ္မ်ားကို ေပါ့ေပါ့မထင္ဘဲ ေလးေလးစားစား ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ယင္းသည္ပင္လွ်င္ အခြင့္အေရးျဖစ္လာတတ္ေလသည္။ လုပ္သမွ်အလုပ္မ်ား အားလံုးကို အေရးႀကီးသည္ဟုသတ္မွတ္ကာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ၿပီးစလြယ္နွင့္ ျမန္ျမန္လုပ္ပါက အလုပ္သာ ျမန္ျမန္ၿပီးသြားမည္၊ လိုခ်င္သည့္ပန္းတိုင္၊ လုိခ်င္သည့္အရည္အေသြးမ်ား ေရာက္ရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေပါ့ေပါ့ေနေပါ့ေပါ့စား ေနသြားပါက အသံုးမက်သူ၊ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးသူ ျဖစ္ သြားနိုင္သည္။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႕ေခတ္လူႀကီးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာတြင္မဆို လုပ္ေဆာင္ မည္ဆိုပါက ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါနစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရန္လို အပ္ပါသည္။ သို႕မွသာ မိမိလိုခ်င္ေသာ မိမိေရာက္ရွိလိုေသာ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိနိုင္ပါမည္၊ လိုခ်င္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိလာနိုင္မည္၊ ရရွိလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်နိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ခြန္ရႈိင္းကို
ကၽြန္ုပ္တို႔စားေသာအစားအစာႏွင့္က်န္းမာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္


အာဟာရကို ကၽြနု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္မွီ၀ဲစားသံုးေသာ အစာမွရရွိသည္။ အစာတြင္ကၽြနု္ပ္တို႔အတြက္ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားစြာပါေသာအစာ၊ အာဟာရတန္ဖိုးမျဖစ္ေသာအစာနွင့္ အာဟာရမျဖစ္ဘဲ ဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ အဆိပ္ကဲ့သို႔ အစာဟူ၍အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ လူသားတို႔ေရြးခ်ယ္စားသံုးေသာအစာတြင္ လူသားတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာအာဟာရတန္ဖိုးလံုေလာက္စြာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အစာမွ အာဟာရတန္ဖိုးမွ်တစြာမရရွိပါက က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့၍ ေဆး၀ါးမ်ားမွီ၀ဲၾကရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အစာမွ လူသားအတြက္ အာဟာရျပည့္၀စြာေပးေသာ အစာမ်ားႏွင့္ လူသားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာအစာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာရန္လိုေပမည္။
ျမန္မာစကားပံုတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အစာကိုစားပါက ”အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ”  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးမွီ၀ဲရန္မလိုေပ။  သို႔ေသာ္အစာကို သင့္ရုံမွ်မစားဘဲ အလြန္ အကြ်ံစားပါက “တန္ေဆးလြန္ေဘး” ဟူေသာစကားနွင့္အညီ ဥပဒ္ျဖစ္ေစမည္။ ဓာတ္မတည့္ ေသာအစာမ်ားကို စားမိပါက “အစားမေတာ္တစ္လုတ္”  ဟူေသာစကားနွင့္အညီ အစာအဆိပ္ သင့္ျခင္းကဲ့သို႔ ေဘးဥပဒ္ကို ျဖစ္ေစသည္။
ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔သည္ အေလ့က်ေပါက္ေသာ အပင္၊ သစ္သီး၊ သစ္ဥ၊ သစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္ျခင္းမ်ားမွ၀မ္းစာကို ေျဖရွင္းၾကရသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဘီစီ (၅၀၀) ခန္႔မွစ၍ လူတို႔သည္ ႏွံစားေျပာင္းနွင့္ မုေယာစပါးစေသာ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားကို စတင္စိုက္ ပ်ိဳးတတ္လာၾကသည္။ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မာကိုပိုလိုသည္ ကမာၻ႔အေရွ႕ဖ်ားမွ အစာနွင့္ ဟင္းခတ္ အေမြးအႀကိဳင္မ်ားကို ဥေရာပသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကိုလံဘတ္နွင့္ အျခားနယ္ေျမ သစ္ရွာေဖြသူ စပိန္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း အာလူး၊ ေျမပဲနွင့္အျခားပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သီဟိုသရက္သီးစေသာ အစာမ်ားကို စပိန္နိုင္ငံသို႔သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရာမွ အစာမ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွ တစ္နိုင္ငံသို႔ ပ်ံ႕နွံ႔လာခဲ့ရသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ အစာေပါင္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ အစာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဟာရဓာတ္ပါ၀င္မႈသည္ လည္း မတူကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုအားျဖင့္ (၆)မ်ိဳးခန္႔ခြဲျခားနိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ
၁။ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္မ်ား။ ။ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ အာလူးနွင့္ သၾကား စေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
၂။ ဆီႏွင့္ အဆီမ်ား။ ။ စားသံုးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္   ဒိန္ခဲ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအစာမွရေသာ အာဟာရ သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ စြမ္းအင္ကိုေပးသည္။
၃။ ပရိုတင္းမ်ား။ ။ အသား၊ ငါး၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏြားနို႔မ်ားမွရေသာ အာဟာရသည္  အသား ဓာတ္ကိုေပးစြမ္္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အာဟာရ ဓာတ္ျဖစ္သည္။
၄။ သတၱဳဓာတ္မ်ား။ ။ သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွရေသာ အာဟာရသည္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားေရးနွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တစ္ရွဴးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ အဓိကလုပ္ ေဆာင္ေပးသည္။
၅။ ဗီတာမင္မ်ား။ ။ ဗီတာမင္ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ အစာမ်ားမွာလည္း သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဤအာဟာရသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္။
၆။ ေရ။ ။ ေသာက္ေရ၊ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွ ေရဓာတ္ကိုရရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ပ်က္စီးသြားေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျပင္ဆင္ေရးနွင့္ အျခားအစာမ်ား၏ အစာ ေျခစနစ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေသာေခတ္နွင့္အညီ လူသားတို႔စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ားကို လည္းနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္တတ္လာျခင္းနွင့္ ၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္နိုင္ေသာနည္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရန္ အေရာင္အဆင္း၊ အနွံ႔အရသာစံုလင္စြာ စီမံထားေသာ အသင့္စား Ready Made အစာမ်ားကို ျပဳလုပ္လာ တတ္ၾကသည္။ အစာမ်ားကို ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မူလအစာ၏ အာဟာရဓာတ္အနိတင္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
အစာသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနသည္။ ျမန္မာစကားပုံတြင္ “ထမင္းအသက္ခုနွစ္ရက္၊ ေရအသက္တစ္မနက္” ဟူ၍ အစာ၏အေရးပါပံုကို ေဖာ္ညြန္းထားပါသည္။ ၁၉၈၄-၈၅ ခုနွစ္တြင္ အာဖရိကနိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရရွားျခင္း စေသာသဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္ကာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေ၀ဒနာကိုခံစားၾကရသည္။ လူသားတို႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အာဟာရကို မရရွိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဥပမာ- နာတာရွည္ေသြးအားနည္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ နွလံုးအားနည္းျခင္းေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားၾကရမည့္အျပင္ ခုခံအားက်ဆင္း၍ အျခားေ၀ဒနာမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ပြားကာ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရသည္အထိျဖစ္ နိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အစားအစာသည္ “တန္ေဆးလြန္ေဘး” ဆိုသကဲ့သို႔ အစာကိုလြန္ကဲစြာ စားပါက ေရာဂါကိုဖိတ္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္ေပမည္။ ဥပမာ-ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ဆားကိုလြန္ကဲစြာစားပါက တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေသာေရာဂါကို အျခားအခ်က္ေၾကာင့္ဟုဆိုေသာ္လည္း အဆီအဆိိမ့္မ်ားေသာ အစားအစာ၊ ၀က္ဆီႏွင့္ စားအုန္းဆီ မ်ားကိုလြန္စြာစားျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အခ်ိဳကိုလြန္စြာ စားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ျဖစ္ေစမည္။ ယခုတိုးတက္ေနေသာေခတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအစားအစာမ်ားသည္ သဘာ၀ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ တာရွည္ခံထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ႏွင့္ အေရာင္အဆင္းျဖင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို လြန္စြာစားသံုးပါက ယေန႔ေခတ္တြင္ေခတ္စားေနေသာ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာစားရာတြင္ ခ်ိင့္ခ်ိန္၍ ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လိုေပမည္။
အစားအစာကို စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွ ေလ့လာပါက  ေရွးဦးပိုင္းတြင္ အစာကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္စီရင္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္လာၾကသည္။ အစာကုန္ၾကမ္းမ်ားကို လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ ကၽြန္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားမွ ရယူၾကရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ေစ်းကြက္ထဲသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ေစ်းထဲ မွအစာသည္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ကၽြနု္ပ္တို႔ထံေရာက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ထိုကုန္ ၾကမ္းမ်ားကို၀ယ္ယူကာ ျပဳျပင္စီမံေရာစပ္၍ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာတစ္ခုသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔စားသံုးေသာ စားပြဲေပၚသို႔ေရာက္ရန္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေျပာင္းမႈ ရွိေလသည္။
တိိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူတို႔သည္ အစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မေပး နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲမွ Ready Made အစာမ်ားကိုစားသံုးရန္အားသာလာျခင္းနွင့္ အေရာင္၊ အဆင္း၊ အႏွံ႔၊ အရသာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစားအစာမ်ားကိုစားသံုးလိုၾကသည္။
အစားအစာကိုထုတ္လုပ္ေသာ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္လည္း သဘာ၀မွရေသာ အေရာင္အဆင္းထက္ ပို၍ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာဓာတုဆိုးေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထီထြင္အသံုးျပဳလာ ျခင္း၊ သဘာ၀အရသာထက္ ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ဟင္းခတ္အခ်ိဳမုန္႔ကို အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲလာျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို တစ္စတစ္စ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားေစမည္မွာမလြဲေပ။
အစာသည္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ၀မ္းေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးနွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေပသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံရန္ အထြက္တိုးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပိုးမြားနွင့္ ရာသီဥတုခံနိုင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အစာထုတ္လုပ္မႈနွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္လည္း အစိုးရ ပါ၀င္ရသည္။ အစာထုတ္လုပ္ရာတြင္ မသမာေသာ အစာတုျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္မညီေသာ အစာကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းကာ တားျမစ္ၾကရသည္။ နုိင္ငံတကာမွ ၀င္လာ  ေသာအစာမ်ားမွ စားသံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာအစာမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ တားျမစ္ၾက ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔စားသံုးေသာ အစာသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ အာဟာရမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လြန္စြာအေရးပါေပသည္။ အထူးသျဖင့္  စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ လုပ္ေသာ Ready Made အစာထက္ သဘာ၀မွ တိုက္ရုိက္ရေသာ အစာမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ် ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ သို႔မွသာ နိုင္ငံသားမ်ား သက္ရွည္က်န္းမာၿပီး မိမိ၏ခႏၶာ၀န္၊ မိမိ၏မိသားစု၀န္ႏွင့္ မိမိ၏တိုင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ အစာအာဟာရသပၸံ (ဦးတိုင္းအုပ္)
နင္ခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း


ပညာ;ေရ,ခရာ; လိတ္ႏုိ,ေဆာ;တမာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္

ပညာ;ေရ,ခရာ; လိတ္ႏုိ,ေဆာ;တမာ


PNO Media

Wednesday, May 25, 2016

ခ်မ္းသာလိုသူ နည္းလမ္းယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္


 လူ႔ဘုံေလာက လူ႔ဘ၀ကို ေရာက္လာၾကေသာ လူသားတုိ႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကုိမလိုလားပဲ ခ်မ္းသာျခင္းကိုသာ ေတာင့္တရွာေဖြၾကေလသည္။ လ႔ူေလာကတြင္ ခ်မ္းသာျခင္းဟုဆိုရာ၀ယ္  ကုိယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။ အဘယ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ခ်မ္းသာျခင္းအစစ္ဆုိရာတြင္ “စိတ္ေထာင္းေတာ့ ကိုယ္ေၾက စိတ္ပ်ိဳေတာ့ကိုယ္ႏု” ဟူေသာစကားပုံကို လူတိုင္းၾကားသိၿပီးသည့္ အတိုင္း လူတိုင္းစိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းကို မွတ္သားခဲ့ရဖူးေလသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မည္မွ်အထိ အေရႀကီးသနည္းဟုဆိုုိရလွ်င္ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာသည္ ေရခြက္ႏွင့္ေရဥပမာကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို အေလးမထားပဲ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းကိုသာ အေရးထားၾက ေလေသာေၾကာင့္  ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းဥစၥာရတနာေတြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေသာ္လည္း လိုတိုင္းမရေတာင့္တတိုင္းမလာပဲ လူ႔ေလာကႀကီးမွာ အရႈံးပြဲႀကီးႏွင့္ ဘ၀ရံႈးရသူေတြ မ်ားစြာရိွေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူ႔ဘ၀ရရိွစဥ္မွာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာျခင္းသည္လည္း အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းကို နားလည္ထားရေပမည္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကို လိုလားေတာင့္တလိုသူသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာေရးတရားမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း စာေပ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကိုရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းသည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲသည့္အရာမဟုတ္ေပ။ လူတိုင္းတြင္ ခ်မ္းသာဖို႔ရန္အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေလသည္။ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵရရွိရန္သာလိုအပ္သည္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာလိုသူသည္ ကံအား၊ ဥာဏ္အား၊ ၀ီရိယအား သာမက ခ်မ္းသာဖို႔နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးၿပီး ဆရာေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းရွိရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ပါသည္၊ စာေရးသူအေနျဖင့္ လူသားတို႔ခ်မ္းသာဖို႔ရန္ ေတြ႔ရွိထားသည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားေတြကို စာရႈသူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္ တင္ျပရလွ်င္ ခ်မ္းသာလုိသူတိုင္း လုပ္ရမည့္အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာျပတ္သားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာလွ်င္ “ငါရွာေဖြလို႔ရသမွ် ၀င္ေငြရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုဟာ ငါ့ရဲ႕စုေငြဟုသႏၷိဌာန္ခ်ရမည္“ ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္မႈရလိုသူတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒသ(၅)ရပ္မွာ
၁။ မိမိရရွိေသာ၀င္ေငြ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံကုိ မိသားစုအနာဂါတ္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သူသည္ စီးပြားဥစၥာမ်ား တုိးပြားလာျမဲျဖစ္သည္။
၂။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ သူ႔ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္ခိုင္းေစတတ္သူ လက္တြင္းသာႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေပးၿပီး အဆမ်ားစြာတိုးပြားလာေစသည့္ သေဘာရွိသည္။
၃။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔၏ အကူအညီကိုယူ၍ ၎တို႔၏ အႀကံဥာဏ္အတိုင္းဂရုတစိုက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကုိင္သူထံတြင္၌သာ မွီကပ္ေနတတ္သည္။
၄။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း မကၽြမ္းက်င္၊ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူတုိ႔ကုိလည္း အားမေပးေသာသူထံတြင္ ေလွ်ာ့က်ေပ်ာက္ကြယ္သြားစၿမဲျဖစ္သည္။
၅။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ လြန္ကဲစြာ အျမတ္ရလိုသူမ်ား၊ လူလိမ္လူညာစကား နားေယာင္တတ္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးစြာ မဆင္မျခင္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္သူတို႔ထံမွ ေရွာင္ခြါသြားစၿမဲျဖစ္သည္။
အထက္ပါ ဥပေဒသကို ေသခ်ာက်နစြာစဥ္းစားၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးပါက ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္လိုေသာသူတိုင္း လိုက္နာရမည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ အိပ္ထဲကို ၀င္လာသည့္ ပိုက္ဆံ ၁၀ ျပားမွ ၉ ျပားကိုသာသုံးပါ။
၂။ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
၃။ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသမွ်ကို တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၄။ မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မဆံုးရံႈးေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။
၅။ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါ။
၆။ မိမိ၏ပံုမွန္၀င္ေငြကို အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
၇။ မိ္မိ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ၀င္ေငြကို ရွာေဖြပါ။
ဒီနည္းလမ္းမ်ားကို စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ ကိစၥတစ္ခုခုၿပီၤးေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ျပင္းထန္သည့္ လိုအင္ဆႏၵရွိရမည္။ ၎သည္ ပထမဦးဆံုး အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ဘ၀အၿမဲရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာမိမိကိုယ္ကို ေလးစားဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာလိုေသာသူသည္ လူတိုင္းခ်မ္းသာႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကို လက္မလႊတ္ၾကေစရန္အတြက္ အထက္ပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအား မိမိကုိယ္တိုင္ရယူၿပီး အမိအရအသုံးခ်ကာ လူ႔ဘုံေလာက လူ႔ဘ၀တြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါဟု ေရးသားတင္ျပရင္း အဆံုးသတ္လိ္ုက္ရပါသည္။

က်မ္းကိုး။ ။ ေဘဘီလံုမွ အခ်မ္းသာဆံုးလူ။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြTuesday, May 24, 2016

ပအို၀္းေဒသရွိ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ သားသမီးပညာေရး အားေပးမႈတြင္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္
ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာကြာျခားခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စနစ္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ပညာသင္ယူခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ၿပီး ပညာေရးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ၾကရသည္။ သင္ၾကားသင္ယူမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားသင္ယူခြင့္မရရွိဘဲ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးသင္ၾကားေပးပါက ေစာ္ဘြားမ်ားမွ သင္ၾကားေပးသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားသည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုလည္း စာေပသင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းကို သမုိင္းစာေပအရ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ အျခားေျမျပန္႔ေဒသတြင္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ပညာကိုသင္ယူခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ၿပီးေသာ္လည္း ေဒသတြင္း၌ ပညာေရးသင္ယူေလ့လာရန္ အဆင္ေျပမႈမရွိခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မၾကာမီကာလတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတို႔၏သားသမီးပညာေရးအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသာမက မိန္းကေလးမ်ားကိုလည္ းပို႔ေဆာင္ၾကပါသည္။ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ သူမ်ားအိမ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေနၾကသည္အတြက္ ကံေကာင္းသည့္ကေလးမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး လြတ္လပ္စြာပညာေရးကို သင္ယူခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ကံမေကာင္းသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ကံမေကာင္းစြာပင္ ပညာသင္ယူခြင့္မရရွိဘဲ အိမ္ေဖာ္အေနျဖင့္သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မိခင္ဘာသာစကားသာ နားလည္ၿပီး ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ေနထိုင္ရာ၌ ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ အဆင္ေျပမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ ေျမျပန္႔မွေတာင္ေပၚေဒသဇာတိေျမမ်ားသုိ႔ ျပန္လာရန္ မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကေလးေပ်ာက္ေနသည့္သတင္းမ်ား အမ်ားဆံုးၾကားရ၊ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။  ၂.၅.၂၀၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္မဂၤလာကားႀကီးကြင္း၌ ထြက္ေျပးေနသည့္ကေလးတစ္ဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုးမွ ရံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးေမးျမန္းကာ မိဘရွိရာသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္(၁၃.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာမွ ရန္ကုန္သို႔ပညာသင္ယူရန္ ပို႔ေဆာင္မည့္ကေလးငယ္တစ္ဦး ထြက္ေျပးေနသည္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေခၚေဆာင္ကာ မိဘရွိရာလိပ္စာရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြၿပီး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ သတင္းလည္းၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ မိဘႏွင့္အတူေနထိုင္ပါက ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမို၍ေကာင္းမြန္သည္ဟု သုေတသနျပဳလုပ္မႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို အားေပးသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အားေပးမႈသည္မွန္ကန္မႈမရွိပါက အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းရရွိရန္ မလြယ္ကူလွပါ။
ယေန႔ေခတ္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသမ်ား၌ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ပအို၀္းေဒသပညာေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတိုင္းနီးပါး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွိေနၿပီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းအဆင့္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသာ္လည္း အဆင္ေျပစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ျမင္မိပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္အတန္းကြာဟမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုပါက မိမိအေနျဖင့္လည္း ျငင္းဆိုမည္မဟုတ္ေပ။ ငယ္ရြာခ်ိန္မူလတန္းအရြယ္တြင္ မိမိတို႔ေဒသတြင္း၌ ပညာသင္ယူေလ့လာပါက မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသ၏ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသတြင္းရွိမိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေနၾကပါက ေဒသတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းပါးလာၿပီး ေဒသတြင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရရွိမွသာ အဆင့္အတန္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရေအာက္ နည္းပါးေနပါက ေရရွည္တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ေဒသမွ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၾကသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအမည္၊ မိဘအမည္၊ မိမိအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ စသည္မ်ားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ ထိုသို႔ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးေနသကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္ အထူးျပဳဘာသာရပ္/တကၠသိုလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးေနမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနၾကရပါသည္။
ကေလးမ်ားပညာေရး သင္ယူေလ့လာခ်ိန္တြင္ မိဘႏွင့္နီးကပ္စြာ ေလ့လာသင္ယူပါက မိဘေမတၱာမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူေနပါက မိဘေမတၱာမ်ားႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မိဘ၊ ဇာတိရြာမ်ားႏွင့္ သံေယာဇဥ္နည္းပါးေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သံေယာဇဥ္နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားေတြ႕ဆံုလိုစိတ္နည္းပါးသကဲ့သို႔ ဇာတိရြာမ်ားသို႔လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလိုစိတ္ နည္းပါးေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနပါက အိမ္ေထာင္ေရးမိသားစုဘ၀ တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ဖူးစာဆံုေတြ႕လြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း မ်ားစြာေတြ႕ရွိေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား အရင္းအျမစ္ဆံုးရံႈးေနရၿပီး ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြာဟမႈအေျခအေနမ်ား ပိုမို၍ျမင့္မားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာတတ္ေျမာက္ၿပီး  မိမိတို႔ေက်းလက္ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳသူနည္းပါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးသည္ ဇာတိေက်းရြာမ်ားမွအပ က်န္ေဒသမ်ားသို႔ ပညာမ်ားေလ့လာဆည္းပူးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္မိခင္ဘာသာစကား၊ မိခင္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေျခခံသိရွိၿပီးသည့္အရြယ္မွ ဆက္လက္ေလ့လာပါက ပိုမို၍ေကာင္းမြန္မည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္စာေပဖတ္ရႈသည့္ အက်င့္ေကာင္းရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္လုိအပ္လွပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ရွိေနေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ၿပီး မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးအားေပးမႈတြင္ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အားေပးတတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို 
(ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္လူသားတိုင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္


လူသားတိုင္းသည္ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈကို လိုလားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ကံတရားသည္ ၃၀ % ရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၇၀ %သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မွသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ ပထမဆံုးေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အခြင့္အလမ္းရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားႀကိဳးစားရွာေဖြကာ စုေဆာင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရရွိရန္ အစဥ္အၿမဲေတြးေတာ ရွာေဖြတတ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိလိုသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးရေသာ္လည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရွိေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ရွာေဖြမႈမျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အလွမ္းေ၀းေနမည္ျဖစ္သည္။
ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္လိုၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယဆိုသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကံဆိုသည္မွာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနပါက ဘာမွထူးလာမည္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ဆိုသည္မွာ သူမ်ားခိုင္းမွ လုပ္ရသည့္အလုပ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ရသည့္အလုပ္ရွိပါေသးသည္။ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ မိမိလက္ရွိဘ၀ကို ေျပာင္းလဲႏို္င္ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္သည္ မိမိဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေပးေစတတ္ပါသည္။
အလုပ္လုပ္ၿပီး အလုပ္အေပၚတြင္ ဉာဏ္မပါခဲ့လွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေခ်နည္းပါးလွပါသည္။ အလုပ္ရာတြင္ အလုပ္ကသင္ေပးသြားသည္ဆိုေသာ္လည္း မတတ္ေသးခင္တြင္ ကိုယ္ေမြးျပာက်သြားႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္မစတင္မီကတည္းကပင္ ဉာဏ္သံုးတတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသည္ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သနည္း။ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးသည္ မိမိႏွင့္ လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္မည္နည္း စသည္တို႔ကို မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆန္းစစ္တတ္ရန္လိုအပ္သည္။ အလုပ္လုပ္သည့္အခါတြင္လည္း မိမိလုပ္ေနသည့္အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ရန္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း စသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၿမဲရွာႀကံေနတတ္ျခင္းသည္ ဉာဏ္ဟု ေခၚပါသည္။
၀ီရိယသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ မိမိအလုပ္တြင္ မိမိတိုးတက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာႏိုင္ပါသည္။ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ၀ီရိယအားနည္းေနပါက ေအာင္ျမင္မႈကို မရရွိႏိုင္ေပ။ ၀ီရိယသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးတြင္မဆို ၀ီရိယအားနည္းေနပါက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ကင္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားရွာအလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးေလ့လာဆည္းပူးေနသူျဖစ္ေစ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယဆိုသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္မွသာ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အလ်င္လိုျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ အတိတ္ကို ဖက္တြယ္ထားျခင္း၊ အမွားမ်ားကိုမျပဳျပင္ျခင္း၊ အနာဂတ္ကိုႀကိဳတင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုအရႈံးေပးျခင္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မျပဳျပင္ျခင္း၊ ကံကိုယံု၍ဆူးပံုႏွင္းျခင္း၊ ရံႈးႏွိမ့္မႈကိုႀကိဳတင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆမထားျခင္း၊ ရႈံးနိမ့္မည္ဟုသာ ယံုၾကည္ေနျခင္း၊ အလုပ္ပိျခင္း၊ မိမိျပႆနာကိုသာ အႀကီးဆံုးဟု ထင္မွတ္ျခင္း၊ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕သည္ႏွင့္ေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္း၊ အၿမဲလိုလိုအားငယ္ေနတတ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။
ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ စိတ္ကူးအသစ္အဆန္းမ်ားကို ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္သင္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ တပါးသူကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆြဲေခၚတတ္ၾကသည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆိုတတ္ၾကသည္။ တပါးသူအား ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုရာတြင္လည္း ၀န္မေလးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္သည့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ရႈံးနိမ့္မႈကိုလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိရမည္။ အရံႈးမ်ားထဲမွ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာပါ၀င္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာခ်ိန္တြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ ဘ၀ေမ့ျခင္းႏွင့္ မာန္တက္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္လွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လူသားတိုင္းသည္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာဆႏၵျဖင့္ တိက်ေသာရည္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ မိမိတို႔လိုရာေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိ၊ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

KAZW

Powered by Blogger.