Tuesday, August 26, 2014

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အဖြဲ႕ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ RCSS/ SSA အဖဲြ႕မွ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA)
ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႕သည္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေနာက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လုံေအာင္ေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ (၂၆.၈.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ RCSS/ SSA မွ စိုင္းကတ္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္အား (၁၅) ဦးခန္႔ အဖြဲ႕က အဆိုပါ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္႐ုဲင္း (PNA)

Monday, August 25, 2014

RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေန မိဘျပည္သူမ်ားထံ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံ

ေတာင္ႀကီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္
 
photo - newmyanmarpyi.blogspot.com
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္း ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည့္ RCSS/SSA ရြက္ဆစ္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ငယ္၊ နေႏာၱ ဦးစီးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ အိုက္ကပ္ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ (၂၃.၈.၂၀၁၄) နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပြန္ေစ်း အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး၊ ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိသည့္ ဆိုင္ႀကီးမ်ားကို ဆက္ေၾကးေငြ သိန္း (၂၀) စီ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္း မေပးႏိုင္ေသးလွ်င္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေနာက္ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ေနာက္ေက်းရြာသို႔ လာေရာက္ ေပးသြင္း ရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 
photo - mizzima
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမွ ယခုတစ္ႀကိမ္မွ်မဟုတ္၊ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ RCSS/SSA လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား အေနျဖင့္၊ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳမူက်င့္ႀကံလွ်က္ ရွိေနမႈေၾကာင့္၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ မွီတင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာျပည္သူလူထု မ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈျဖင့္ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
RCSS/SSA ရြက္ဆစ္လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕မ်ားသည္၊ တစ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းေဆြးေႏြးေန ေသာ္လည္း၊ အျခားတစ္ဘက္မွ ျပည္သူလူထုထံ ဆက္ေၾကးမ်ား အၿမဲလိုလို ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


လြိဳင္လင္ေဒသခံတစ္ဦး

Friday, August 8, 2014

စႏၱာခမ္းတိုင္း(ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ခမ္း၊နယ္၊အိြဳင္း ရွင္သန္ေရး ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ စႏၱာခမ္းတိုင္းရွိ ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို (၆-၈-၂၀၁၄) နံနက္ပိုင္း(၁၀း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးလီရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။   


အဆုိပါ သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ စႏၱာခမ္းတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခြန္ဂ်ိဳးဇက္မွ အဖြင့္အမွာစကား တက္ေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးခြန္လွေမာင္ (ခ)ဦးခြန္လာမဲင္းမွ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးခြန္ပညာဗုတ္မွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတို႔၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသံုးအေဆာင္တူရိယာမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ား၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ၾကရန္ ေရွ႕ဆက္လက္တြဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္းလံုးေရးဆိုင္ရာမ်ား ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ စသျဖင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။     ယင္းသင္တန္းအခမ္းအနားကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စႏၱာခမ္းတိုင္း (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)မွ PNOအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သင္တန္းသား(၁၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ(၄၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖမွ ပညာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေမးျမန္း၊အႀကံျပဳကာ မႊန္းလႊဲပိုင္း (၂း၃၀) အခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္မြဴးေရာင္

စႏၱာခမ္း(ေနာင္တရား)တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္


ၾသဂုတ္လ (၅)ရက္ေန႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္)က ႀကီးမွဴး က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္း ရွင္သန္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းကို စႏၱာခမ္း တိုင္းေျမွာက္ပိုင္းရွိ ေနာင္တရားၿမိဳ႕ စႏၱာခမ္း တုိင္းရံုးတြင္ (၃၁-၇-၂၀၁၄)မွ(၅-၈-၂၀၁၄)အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းေအာင္ပြဲ (ဆင္းပြဲ) အခမ္းအနားကို (၅-၈-၂၀၁၄) မႊန္းလြဲပိုင္း(၄း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္  အခမ္းအနားကို စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ စႏၱာခမ္းတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခြန္ဂ်ိဳးဇက္ က အဖြင့္ အမွာစကား တက္ေရာက္ေျပာၾကားၿပီး၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးခြန္လွေမာင္ (ခ)ဦးခြန္လာမဲင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စႏၱာခမ္း တိုင္းရွိ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ (ေတာင္ဘက္ျခမ္း)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား(၉၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ကာ မြန္းလြဲပိုင္း (၅း၀၀)တြင္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

   ခြန္မြဴးေရာင္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုတုိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသိပၸံ/ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဆင္း ေသြးခ်င္းညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္(၈)ရက္
အဆုိပါ အခမ္းအနားကို (၃- ၈- ၂၀၁၄)၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ဖာမြန္းေက်ာင္း အထက္တန္းျပ ဆရာမ နန္းလတ္လတ္ဦး က တင္ဆက္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအေနျဖစ္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ျပန္းၾကားေရးဌာနမွ ဒု- ညြန္းၾကားေရးမွဴး ဦးစိုင္းစံတစ္၊ လူမူကြန္ယက္ပါရမီအဖြဲ႔မွ ဦးခြန္ျမေမာင္၊ အၿငိမ္းစားဦးစိုင္းေက်ာ္လွ  စေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသိပၸံ/တကၠသုိလ္က်ာင္းဆင္း ေသြးခ်င္းညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား စုစုေပါင္း (၄၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပရျခင္းမွာ- ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးဆင္းမ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ စည္းလံုးခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္၊ ရွမ္းေတာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းဆင္းမ်ား၏အဖြဲ႔(သို႔) အသင္း ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ႏိုင္ရန္ စသည့္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 
K.T.H.A
(ပင္ေလာင္း) Wednesday, August 6, 2014

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္
Friday, August 1, 2014

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပ (ပအို၀္းဘာသာ)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္


Powered by Blogger.