Tuesday, June 28, 2016

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ဌာနေပါင္းစံု သံုးလပတ္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္


၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၈) မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္မ်ားအသင္းခန္းမတြင္ လႈမႈေရးရာကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ unicef တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသအေျခစိုက္လႈမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGO၊ NGO၊ CSO) တို႔၏ သံုးလပတ္ေပါင္းစပ္ညိႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဗမာ့တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က တက္ေရာက္ၿပီးအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ  ယခုလို(၃) ပတ္အစည္းအေ၀းမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေအာင္္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လႈမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေစတန႔ာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမၼဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ပြင့္လင္းစြာညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းအျဖစ္အမ်ားဆံုးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ တုန႔္ျပန္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနကူညီကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေရးဆြဲျခင္းစသည့္အေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဗမာ့တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လႈမႈေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ သူနာျပဳ/သားဖြား ဆရာ/မမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ NGO၊ INGO စသည့္အဖြဲ႕မ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ဒဒါဒါး


တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနမွ တိုင္းရင္းေဆးပညာစဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးေရးအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္


၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၈)ရက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕ တိုင္းရင္းေဆးရံုခန္းမတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္းႏွင့္ ကုတင္ (၅၀) ဆံ့တိုင္းရင္းေဆးရံု၊ ေတာင္ႀကီး (ေအးသာယာ)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနမွ တုိင္းရင္းေဆးပညာစဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးေရး အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ျပည္နယ္ဦၤးစီးမွဴး(ၿငိမ္း) ဆရာႀကီးဦးစိုးျမင့္က ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရင္းေဆးပညာဌာနေပါင္းစံုအဖြဲ႕မ်ားက ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳအေၾကာင္း ရွင္းလင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္ အေရးႀကီးသည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းေရာဂါျဖစ္ပြားႏုန္း တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ခံစားရသည့္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ ေက်ာက္ကပ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ ေျခ/လက္မ်ားေသြးလည္ပတ္မႈမရွိျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားနည္းပါးျခင္း၊ သြား၊ မ်က္စိ၊ လည္ပင္း၊ နား၊ အာေခါင္၊ လွ်ာ တို႔ညစ္ႏြမ္းျခင္း၊ အညစ္အေၾကးတင္းျခင္း၊ ေျခလက္ပူျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ေစထိုင္းျခင္း၊ ခံတြင္းအရသာခ်ိဳျခင္း၊ က်င္ငယ္မ်ားျခင္း/အႀကိမ္မ်ားျခင္း၊ က်င္ငယ္အေရာင္အဆင္း အနံ႔ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆီးအျမဳပ္ထျခင္း၊ ဆီးထဲတြင္တစ္စံုတစ္ရာပါလာျခင္း၊ ေခ်ြးထြက္မ်ားျခင္း၊ ကိုယ္အနံ႕ထြက္ဆိုးျခင္း၊ ႏွလံုး၀န္းက်င္တြင္ အညစ္အေၾကးတင္ျခင္း စသည္မ်ားခံစားရရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး(ၿငိမ္း) ဆရာႀကီီးဦးစိုးျမင့္၊ လက္ေထာက္တိုင္းရင္းေဆးမွဴး ကုတင္(၅၀)ဆံ့တိုင္းရင္းေဆးရံု၊  ပအို၀္းတိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားအသင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန နမ့္ဆန္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန စသည့္ အသင္း၊ အဖြဲ႕၊ ဌာနမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းရက္ခမ္းထီ

တာ၀န္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္


၂၀၁၅-အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးဆံုးၿပီး လအနည္းငယ္မွ်ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလတစ္ခုကို ေရာက္လာသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသရဖူကိုရယူရင္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားမွ တာ၀န္ကိုယ္ဆီျဖင့္ ခရီးႏွင္ေနၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာမိမိေဒသ၊ မိမိလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ မိမိကိုေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားစား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပမႈရွိေစေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္အေနအထားရွိေနမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္မိသည္။
ထုိ႔အတူ မိမိတို႔ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားမွလည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ႏွင့္အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ အျခားေသာညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွေရြးေကာင္တင္ေျမႇာက္သူပီပီ တတ္အားသမွ် စြမ္းေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါရေစ။ ထို႔သို႔ေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာရပ္ရြာ၊ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာ၊ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူ မ်ားအားလံုးပါ၀င္မွသာ အဆင္ေျပမည္ဟုထင္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု ရွိမည္မထင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လက္ရွိမိမိတို႔ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္လည္း ရပ္ရြာ တိုင္း၊ ေဒသတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုလင္စြာသိရွိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွလည္း သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လိုက္ရံုျဖင့္ မိမိတို႔တာ၀န္ၿပီးဆံုးၿပီဟု မထင္ေစခ်င္ပါ။ လက္ရွိမိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူသည္သာ တိုင္းျပည္၏ ဖန္းတီးရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အမတ္မင္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္သာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔လို္အပ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မွာ မိမိတို႔တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိတို႔အရပ္ေဒသ၊ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိမည္ျဖစ္သည္သာမက လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအရပ္ေဒသမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို မိမိတို႔ အရပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးရင္း အားလံုးေသာမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားမွ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္း ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပေတာင္းခံၾကပါရန္ တိုက္တြန္းရင္း ထင္ျမင္ယူဆမိသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ႏိုင္(ခဲုင္း)


Monday, June 27, 2016

ေရႊကြ်န္းေမွ်ာဟိုတယ္အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္က ေျမေအာက္အ၀ီစိ ေရတူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေငြသိန္း (၂၀) လွဴဒါန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ေဆးရံု ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ေရႊကြ်န္းေမွ်ာဟိုတယ္အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္၊ စေနေန႔တြင္ ေျမေအာက္အ၀ီစိ ေရတူးေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေငြသိန္း(၂၀)က်ပ္တိတိကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားကို ေရႊကြ်န္းေမွ်ာဟုိတယ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခြန္ေမာင္ေငြ၊ ေရႊကြ်န္းဟိုတယ္(သလဲဦး) ဒု-မန္ေနဂ်ာ ဦးခြန္ေအာင္သိန္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ ဦးခြန္ၾကာေအာင္တို႔က ေက်ာက္တလံုးႀကီးေဆးရံု တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေနမင္းေအာင္ထံသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕သည္ ေႏြရာသီတြင္ ေသာက္သံုးေရမ်ား အခက္အခဲရိွေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နဂါခြန္(စႏၱာ;ခမ္း)

မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္


ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပံုေဆြပင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း၌ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ မနက္ (၁၀)နာရီခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ျဖားဆရာခြန္ယြန္းမွ   အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး(၄)ျဖားဆရာကုိးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သက္၍ အသိပညာမ်ား ေဟာေျပာခဲ့ရာ၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆရာခြန္ေမာင္ဗုတ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးေဟာေျပာပဲြ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းအမ်ိုးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ဌာနမွဴးခြန္ေဆာင္းေရႊမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိွ ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့ရာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိယ္စား ျဖားပန္းေရႊမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ အခန္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။
အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၁၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ပုိခုိ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလႊဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္


ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္း အေ၀ရာမီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလႊဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးအလႊဲသံုးစားမႈ၊ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၄)သန္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၈)သန္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၈၂)သန္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၁)သန္းေက်ာ္ရိွ တန္ဖိုးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမီးရႈိ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုလူတန္း စားအသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ ပိုမိုပါ၀င္ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ သူနာျပဳ/သားဖြားဆရာ/မမ်ား၊ ေရွ႕ေနအသင္း၊ ကုန္သည္ႀကီးအသင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မီးသတ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာခ်ဳပ္ရံုးရွိ ဖတ္ၾကားခံလူႀကီးမင္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမိ်ဳးေပါင္းစံုတိုင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နင္;ရက္ခမ္းထီPowered by Blogger.