Friday, November 27, 2015

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မႈိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံံ့ေငြ(၃၂)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္

ပအို၀္းစာေပျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရး သံဃာေတာ္မ်ားမွဦးေဆာင္၍ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၇)ရက္၊ေသာၾကာေန႔၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၌ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ(၃၂)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ စားသံုးကုန္ပစၥည္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ မိႈင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား  အလွဴေငြႏွင့္ စားသံုးကုန္ပစၥည္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲသို႔ ဆရာေတာ္ စႏၵာ၀ရ(ပိဋကတ္ဘာသာျပန္ဗဟိုရံုး)၊ ဆရာေတာ္ အိႏၵာ၀ုဒ(စခဲုင္း)၊ ဆရာေတာ္ သုဇန( ေအးေစတီ)၊ ဆရာေတာ္ အာနႏၵ(ပံုေဆြပင္)၊ ဆရာေတာ္ ကုန၀ံသာလကာၤရ(စူဠာမုနိ)၊ ဆရာေတာ္ ဇီေနာရသ(ေနာင္ကားေျမာက္)တို႔ႏွင့္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔၊ ပအို၀္းအႏုပညာအဖြဲ႔၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔မွ လူႀကီးမင္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထိုသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ ဆရာေတာ္တို႔ အခုလို လွဴဒါန္းရတာဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ကို အျပန္အလွန္ ေဖးမကူညီတဲ့ စိတ္ေစတနာ တစ္ခုပါ”ဟု ဆရာေတာ္ စႏၵာ၀ရက မိန္႔ၾကားသြားပါသည္။
မႈိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ(၃၂၇၂၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ စာသံုးကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ အာလူး၊ ၾကာဇံႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း
   
   
   

Wednesday, November 18, 2015

ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိနမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္းတံတားအား ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္

ဦးခြန္သိန္းေဖ
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) အႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို (၁၆.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ၊ တတိယေန႔ (၁၈.၁၁.၂၀၁၅) ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိနမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္းတံ တားအား ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ့္ပါခ်ီးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မိုင္းလင္းေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ နားပုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ စနင္းေဖာင္းဆိုင္ေက်း႐ြာ အုပ္စုတို႔မွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၂ ႐ြာျဖစ္သည့္ မိုင္းလင္း၊ ဟဲခဲ၊ ေနာင္မြန္း၊ နမ့္ပါခ်ီး၊ လြယ္ေက်ာက္၊ လြယ္ေခၚ၊ သုံေယာင္၊ နမ့္ဆင္၊ လုံပိတ္၊  ဆပ္ဖုံ၊ ခုတ္ေလာ္၊ ခိုေထာင္း၊ ေနာင္နန္း၊ နားတစ္၊ ေဖာင္းဆိုင္၊ ေဟြ႕ကြတ္၊ ေဟြ႕ဟုတ္၊ မတ္ခီးႏု၊ ေနာင္ဆိုင္၊ တာမဲ၊ ပင္သင္၊ ေနာင္လႈိင္ေက်း႐ြာမ်ားမွ အိမ္ေျခေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင္‌့ လူဦးေရေပါင္း ၁၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ အသုံးျပဳေနသည့္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ နမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္းတံတားသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး လူ၊ ျမင္း၊ လားျဖင့္သာအသုံးျပဳ ျဖတ္သန္း သြားလာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တံတားကို ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြား ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဆိုပါက အဆိုပါေက်း႐ြာအုပ္စု (၄) အုပ္စုအတြင္းမွ ထြက္ရွိေသာ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား အစရွိသည့္ ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား ေဈးကြက္သို႔ အဆင္ေျပစြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ဆက္သြယ္သြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ နမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္းတံတား အရွည္ ၇၀ ေပ အား  ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေအာင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။
အဆိုပါေမးခြန္းအား ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးခင္ေမာင္ေအးမွ - 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိသည့္ နမ့္ပါခ်ီးေက်း႐ြာ အုပ္စုႏွင့္ ဆနင္းေဖာင္းဆိုင္၊ မိုင္းလင္း၊ နားပုံႏွင့္ နားတစ္ေက်း႐ြာ အုပ္စု(၄) အုပ္စုကို ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေပၚတြင္ရွိသည့္ နမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္းတံတား၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အရွည္ ၇၀ ေပရွိၿပီး သစ္သားတံတားတစ္စင္းျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာ ၂၀၊ အိမ္ေျခ ၇၀၃ အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၃၂၁ ဦးတို႔ကို အက်ိဳးျပဳပါေၾကာင္း၊ ၎ ဒီတံတားကို ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ေငြက်ပ္ ၇၀ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္းရွိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင္‌့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၁၂၂၈.၅၈၄ သန္းျဖင့္ ကတၱရာလမ္း ၂ မိုင္၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၁၂ မိုင္ ၂ ဖာလုံတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၄၀၃.၄ သန္းျဖင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၅ မိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ရွိသည့္နမ့္ပါခ်ီးေရေခ်ာင္း တံတားကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားတင္ျပထားရွိျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတိုင္း လ်ာထားတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကိုးကား - www.pyithuhluttaw.gov.mm

ခြန္ခမ္းျမတ္ ( ခမ္းစႏၲာ;)


Tuesday, November 17, 2015

အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ မမွားရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈) ရက္


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီသည္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မိမိတို႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ နာယကႀကီးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား၊ လူငယ္ကြန္ယက္(PYN)အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


ေရွးဦးစြာ အခန္းအနားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) နာယက ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အခုလို အစည္းအေ၀းေခၚယူရသည္မွာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို စီမံခ်က္မ်ားရွိပါက (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမစတင္မီတြင္ စီမံခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အပိုင္းႏွင့္ မိမိတို႔ မျမင္ရေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ဆင္းသက္လာပံုအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။


ဆက္လက္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ကလည္း အခုလို ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မိမိတို႕ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး မိမိတို႔၏ အထင္ကရေနရာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္ကို သိရွိရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းေခၚယူ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအစု ေနထိုင္ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ မိ္မိလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမိ်ဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ဆက္လက္စည္း႐ုံးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထို႔ျပင္ အနာဂတ္တြင္ မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသာမက ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ႏွင့္ လူမူဘ၀ဖူလံုေရးကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ထြက္ကုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသံုး၊ ကမၻာသံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာ ေရာင္းခ်ေနရၿပီး ထိုထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသတြင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ေဒသ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္မားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္ေသာ (၄၅) ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေနေသးသျဖင့္ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ ေနထိုင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ား စည္းလံုးမႈ မၿပိဳကြဲေစရန္ ကူညီၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အဆင္ေျပစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းကာလႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ကာလကို စိုးရိမ္ေနရေသးေၾကာင္း၊ လာမည့္ အစိုးရသစ္ ၂၀၁၆-၂၀တြင္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို တိုက္တြန္းအမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။


ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးခြန္ထြန္းေရႊ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၄) ဦးခြန္ဆရာကိုးတို႔က ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးႏိွမ့္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ရွင္းလင္း တင္ျပသြားပါသည္။


ဆက္လက္၍ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းကလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရျခင္းမွာ မိဘျပည္သူမ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈအားေကာင္းျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပသေသာပြဲဟုပင္ တင္စားေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ အြန္လိုင္း(Online) မီဒီယာကြန္ယက္မ်ားလည္း တစ္စိတ္တစ္ပို္င္းအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ကြန္ယက္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေပါင္းစပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို ပူးတဲြရႈျမင္တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပါတီတြင္း စိတ္၀မ္းမကဲြရန္ႏွင့္ လာမည့္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ေလ့လာေျမာ္ျမင္တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံဳျပဳ သံုးသပ္သြားပါသည္။


ထို႔ျပင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခြန္သန္းထူးမွလည္းေကာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဦးခြန္ေအာင္ေက်ာ္မွလည္းေကာင္း မိမိတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ဆန္းေဖ(ဆီဆိုင္)၊ ဦးခြန္ထြန္းတင္(ေနာင္တရား)၊ ဦးခြန္ယြန္း (ေက်ာက္တလံုးႀကီး)၊ ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴ (ဟိုပုံုး)၊ ဦးခြန္ထြန္းျဖဴ(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)၊ ဦးခြန္ထြန္းစံ(ေတာင္ႀကီး အတြင္းေရးမွဴး) တို႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္တင္ျပသြားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN) ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ပါ၀င္မႈအေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာခ်ဳပ္ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႔(၆)ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၊ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔၊ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေရးအဖြဲ႔၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လည္ပတ္ေရးအဖြဲ႔၊ လူထုေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ မဲရံုေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တို႔၏ ေတြ႔ရွိရေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး အတိုင္ပင္ခံ ဦးခြန္ဆန္းေက်ာ္ကလည္း ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုး၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။
အဆိုပါ အခန္းအနားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္က ဆိုင္ရာအသီးအသီးမွ တင္ျပလာေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ (၆) ဖြဲ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း (၁၆-၁၁-၂၀၁၅) တနလာၤေန႔တြင္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္္ျခင္း အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း


Sunday, November 15, 2015

Tag International Development အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါရမီဖြံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပ်ားဖေယာင္းျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပရုပ္ဆီ (Cream) ျပဳလုပ္ျခင္း သင္တန္းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္


Tag International Development အဖြဲ႕ႏွင့္ PNO ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ပ်ားဖေယာင္းျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပရုပ္ဆီ(Cream) ျပဳလုပ္နည္း သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ အစၥေရးပညာရွင္ႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ ဆရာေက်ာ္ဆန္းေလး၊ ဆရာမ ေဒၚအိသဥၹာ၊ဆရာမေဒၚသဇင္ႏြယ္တို႔က သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး၍၊ သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္မွ အပို၀င္ေငြရရွိေစၿပီး လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ေက်းရြာေပါင္းစုံႏွင့္ ပါရမီကြန္ယက္၀န္ထမ္းမ်ား ေပါင္း (၂၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ခြန္ပန္းစိန္


Thursday, November 12, 2015

လိတ္ထူ;ဂြဳဏ္; ေငါ၀္းေက,ဇူ,တင္;

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္


Wednesday, November 11, 2015

ေကာင္တန္ပန္ပီးေက်းရြာ၊ PNO ေကာင္တန္ပန္ပီး ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးေဒသမွ ရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ခြန္စုိး၀င္းႏွင့္ ခြန္ခြ်န္(ခ)ခြန္ဆုတုိ႔ကုိ RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္

မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဌာနဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာရွိသမာဓိလူႀကီးမင္းမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိေန႔တြင္ မုိင္ပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္တန္ပန္ပီးေက်းရြာ၊ PNO ေကာင္တန္ပန္ပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဒသမွ ရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခြန္စုိး၀င္ႏွင့္ ခြန္ခြ်န္း(ခ)ခြန္ဆုတုိ႔သည္ အစည္းအေ၀းပြဲကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မုိင္းပန္းၿမိဳ႕ကေန ေကာင္တန္ပန္ပီးရြာသုိ႔အျပန္RCSS/SSA ေတာင္ပုိင္မွ ေနာင္လုံးရြာစခန္း
 ေခါင္းေဆာင္အမည္ စုိင္းလွဳိင္၏အမိန္႔ျဖင့္ အုိက္တန္းဦးေဆာင္ၿပီး လက္နက္အျပည့္အစုံ(၃)ဦးက အသင့္အေနအထားေစာင့္ေနၿပီး ၎(၂)ဦးတုိ႔အား “မင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ေမးျမန္းစရာရွိလုိ႔”ဆုိၿပီး ဖမ္းသြားခဲ့ပါေၾကာင္း (၁၅-၁၀-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းအတူသြားတက္ခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕ရွိ RCSS/SSA ေတာင္ပုိင္းဆက္ဆံေရးရုံးကုိ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ရုံးကမသိရွိပါေၾကာင္း ျပန္ေျဖၿပီး၊ (၁၆-၁၀-၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ အမွန္တကယ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ RCSS/SSA ေတာင္ပုိင္းအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးသြားသည္မွာ မွန္ကန္းေၾကာင္း မုိင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ PNO ရုံးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ မည္သည့္ရာဇ၀တ္မူအျပစ္ရွိေၾကာင္း ဖမ္းဆီးသြားသည္ကုိလည္း မသိရွိပါ။
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ RCSS/SSA မိုင္းပန္ရံုးကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ P.N.O ဌာနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ P.N.A အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႕စစ္(ဌာေန)ရံုးခ်ဳပ္ကို (15-10-2015)ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားလာ ရာ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး အျမန္ဆံုးျပန္လည္လြတ္ေျမႇာက္လာရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ RCSS/SSA ဆက္ဆံေရးရံုး တာ၀န္ခံ ဦးအံုေခးထံတြင္လည္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးရံုးတာ၀န္ခံက သူတို႔ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္ ေက်းရြာရွိဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္လူႀကီးမ်ား (၃)ဦးေခၚၿပီး RCSS/SSA ေနာင္လံုးစခန္းႏွင့္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ RCSS/SSA ဆက္ဆံေရးရံုးကိုသြားၿပီး အာမခံျဖင့္သြားထုတ္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ (24-10-2015)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးရံုးမွ မွာၾကားသည့္အတိုင္း ေနာင္လံုးစခန္းကိုသြားေရာက္ရာ ဖမ္းထား သည့္လူႏွစ္ဦးႏွင့္ ေပးမေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ေရွ႕ဆက္ပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
(26-10-2015)ရက္ေန႔ ေကာင္တန္ပန္ပီးေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ RCSS/SSA အဖြဲ႕က ၄င္းတို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ခြန္စိုး၀င္းႏွင့္ခြန္ခၽြန္း(ခ)ခြန္ဆုတို႔ကို RCSS/SSA ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခု RCSS/SSA ဖမ္းဆီးသြားေသာပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ ေကာင္တန္ပန္ပီးေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ရရွိေရး၊ ေက်းရြာေရရရွိေရး၊ ေက်းရြာမီးဆိုလာျပား ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားတြင္ ၀င္ထြက္သြားလာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈေၾကာင့္မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား၊ ေျမသားလမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ား၊ ဆိုလာ ျပားမီးမ်ားလည္း ရရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႔၏ပအို၀္းျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိတို႔(P.N.O)ပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္တာ ၀န္ခံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္ ပအုိ္၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)မွ RCSS/SSA ဥကၠ႒ဦးယြက္စစ္အား ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

PNO- သတင္းဌာန

Powered by Blogger.