Saturday, January 21, 2017

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမာ်းကုိ လွည့္လည္ၾကည္႐ႈၿပီး ပဆ်ားႀကိဳးေက်းရြာရွိ ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္
၂၀.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားသံေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဆ်ားႀကိဳးေက်းရြာတြင္ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ပဆ်ားႀကိဳးေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလႏွင့္ ၾသ၀ါဒမ်ားခံၿပီးေနာက္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးခြန္ခၽြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ခြန္ေမာင္ပယ္၊ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ဌာေန တြဲဖက္ကြပ္ကြဲေရးမွဴး(၂) ဦးခြန္လွေမာင္၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္တုိ႔မွ ညီညြတ္ရာ ညီညြတ္ေၾကာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းသာကြဲမည္ ေသြးမကြဲဖုိ႔ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားသံေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပဆ်ားႀကိဳး အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ဆရာ/မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ (၆၀×၃၀)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး အသစ္ေဖာက္လုပ္ေနသာ လုံးဒါ-ပဆ်ားႀကိဳး ၁.၄ မုိင္ ကတၱရာလမ္းႏွင့္ နားသံေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အသစ္ေဖာက္လုပ္ ၿပီးေသာ ေျမသားလမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နယ္;ကူ- ခြန္ဗီး

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္
မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ ေနာင္ကုလားအလယ္ရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္ရွိေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO) တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၁) ရက္၊ နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဥကၠ႒ ျဖားခြန္ေရႊသင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NCA ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ NCA ကို အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ UPDJC ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အသီးသီးျဖစ္ေပၚလာပံုအဆင့္ဆင့္မ်ားကို ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ျဖားခြန္ထြန္းေရႊ၊ ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း တို႔က အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆးေႏြးျခင္းမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳသားလံုး  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ လူထုကိုယ္စာလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ခြန္ေအာင္မ်ိဳးသိန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျမင္ေသဘာထားႏွင့္ Panel Discussion အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ခြန္ဒါလီ၊ ခြန္ေအာင္မ်ိဳးသိန္း၊ ခြန္တင္ေရႊဦး၊ နန္းသန္းသန္း၀င္း၊ နန္းယဥ္ယဥ္စိုး၊ ခြန္သက္ေမာင္ေမာင္ တို႔က ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး အေမးအေျဖက႑မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေဒသခံ ျဖားခြန္သိန္းေရႊ ကနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ “ဒီအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (အႀကိဳ) ေတြ႕ဆံုပြဲအေနျဖင့္ သထံုေဒသမွာရွိတဲ့ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးစုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ UPDJC မူေဘာင္ေပၚတြင္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏အေရးကို ဘာေျပာမလဲ၊ ဘာေဆြးေႏြးမလဲ၊ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးရရွိေအာင္ဘယ္လိုအဆိုတင္သြင္းမလဲ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုအႀကံျပဳမလဲ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး  အမ်ိဳးသားမ်ား အခြင့္အေရးရဖို႔ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚမွာလဲမူတည္ပါတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ ရႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကေတာ့ UPDJC ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးမျပတ္ေစတဲ့ကိစၥမ်ိဳးဆိုရင္ အခြင့္အေရးေတာ့ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္မယ္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခြင့္အေရးမ်ား ရစရာရွိသည္မ်ားကို တင္ျပထားမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကေပးႏုိင္သည္မ်ားကို ေပးမွာပါဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း“ ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေရႊက ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ပ်ဴခမ္းနင္း


Thursday, January 19, 2017

ေနာင္တရားေဒသႏွင့္ ဟဲဟိုးေဒသမွ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ carolus အာလူးကို မႏၱေလး အာလူးေၾကာ္စက္ရံုက ၀ယ္ယူရန္ရွိေန

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာင္တရားေဒသႏွင့္ ဟဲဟိုးေဒသ၌ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆက္ ကာရိုးလက္(စ္)(carolus)အာလူးကို မႏၱေလးအာလူးေႀကာ္ စက္ရံုက ၀ယ္ယူရန္ရွိေၾကာင္း စႏၱားခမ္း(ေနာင္တရား) အာလူးအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးခြန္ဆန္းဦးထံတြင္  သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ မႏၱေလး အာလူးေၾကာ္စက္ရံုသည္ ဟဲဟိုးအာလူးအသင္းမွ ေပးပို႔ေသာ carolus အာလူးမ်ားကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိေၾကာင္း၊ carolus အာလူးမ်ားမွာ ထူးကဲေသာ အရသာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မံေပးပို႔ပါရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေနာင္တရားအာလူးအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးခြန္ဆန္းဦးက “ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ရက္ကို ၁၀တန္ ေလာက္ ကုန္ၾကမ္းလိုတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကုန္ၾကမ္းမေပးႏိုင္ေသးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လာမည့္ ေနာက္အပတ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာလူးအသင္းနဲ႔ သူတို႔ကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္” ဟု ေျပာထားပါသည္။

စႏၱားခမ္း(ေနာင္တရား)အာလူးအသင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပအို၀္းေဒသ အာလူး ေစ်းကြက္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္၊ လက္မႈစနစ္မွ စက္မႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္၊ အာလူးကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အာလူးထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခား သို႔တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ carolus အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေနာင္တရားေဒသႏွင့္ ဟဲဟိုးေဒသတြင္မ်ားစြာ စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

ယခုလူငယ္ေနာင္ဝယ္လူႀကီး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္


လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူသားတို႔ဝယ္ အေျခခ်ရာ ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္ သူတစ္လုံးကိုယ္တစ္လုံးျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား တစခ်င္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး မိမိတို႔လူသားအခ်င္းအခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေနထုိင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေပးမယ့္သူကုိ ခန္႔အပ္ရန္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး တိုင္ပင္ၾကေလသည္။

ထုိအခါ မိမိတို႔ထက္ လူေလာကကို ဦးဆုံးေရာက္လာသူသည္ အသက္အားျဖင့္လည္းႀကီး ဂုဏဂုဏ္၊ ဝယဂုဏ္ႏွင့္လည္းျပည့္စုံ အက်င့္သီလသိကၡာ သမာဓိလည္းရွိ ေမတၱာက႐ုဏာတို႔ျဖင့္လည္းျပည့္စုံေသာ လူေကာင္းသူေကာင္းကို မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ မိမိတို႔ရြာသူႀကီး မိမိတို႔ရဲ႕မင္းႀကီးအျဖစ္ တၿပိဳင္နက္တင္ေျမွာက္ ၾကေလသည္။ မိမိတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာသူကို ရြာသူရြာသားမ်ားက အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကရၿပီး ေန႔စားလခလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ေပးေဆာင္ၾကရေလသည္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာသူသည္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ျပႆနာ ကိစၥအဝဝေတြကို ေန႔စဥ္ႏွင့္မွ် တရားမွ်တစြာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မနစ္နာေစပဲ ေျဖရွင္းေပးရေလသည္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူက အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အတိုင္း ရြာသူရြာသားမ်ားလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးေလသည္။

ေနာင္တြင္တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္မည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအျဖစ္ ရွိထားရမည့္ အရည္အခ်င္းကို တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အေလ့အထေကာင္းမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတိုင္ေအာင္ ထုိနည္းနာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံး အတုယူၾကရေလသည္။ “ကေလး ကေလးအထင္မေသးနဲ႕ ကေလးဆုိတာလူႀကီးပါပဲ ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမည္ လူႀကီးေကာင္းမွ တုိင္းျပည္တိုးတက္မည္” ဆိုသည့္အတိုင္း အနာဂါတ္တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ၾကမည့္ ကေလးလူငယ္မ်ားကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ လူႀကီးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ သြန္သင္ဆုံးမေပးရမည္။ စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုသည့္အတိုင္း ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပုိးလိုေသာစိတ္မ်ား အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာစိတ္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ အမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ခ်င္သည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ထြန္းကားလာေအာင္ နည္းစနစ္က်နစြာျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရန္ မိဘတိုင္း၊ ဆရာသမားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိၾကသည္။

လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသူမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က မိဘဆရာသမားမ်ားက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္လည္း ေနာင္တြင္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ၾကမည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တိုင္းျပည္၏ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ယခုလူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ဆိုသည့္အတိုင္း ကေလးသူငယ္တုိင္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လူတိုင္းမိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကုိသြန္သင္ဆုံးမၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

ေအာင္ပန္းေဒသ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈရံုးတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္ရွိေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO) တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၉) ရက္၊ နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO) ဒု-ဥကၠဌ ျဖားခြန္သူရိန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ကို ဘာေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာရသလဲ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဘာေၾကာင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရသလဲဆိုသည္ကို  အက်ယ္တ၀င့္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NCA ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ NCA ကို အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ UPDJC ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အသီးသီးျဖစ္ေပၚလာပံုအဆင့္ဆင့္မ်ားကို ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ျဖားခြန္ထြန္းေရႊ၊ ခြန္ေဆာင္းေရႊ တို႔က အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လူထုကိုယ္စာလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆးေႏြးျခင္းမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳသားလံုးအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ လူထုကိုယ္စာလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ခြန္ေဆာင္းေ႐ႊႏွင့္ ခြန္ေအာင္ႏုိင္တုိ႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္ (၂၆၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျမင္ေသဘာထားႏွင့္ Panel Discussion အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ ခြန္ေသာမတ္၊ ခြန္ေက်ာ္ေဆြ၊ နန္းခမ္ဗြာ၊ နန္းခမ္းရီ တို႔ကေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အေမးအေျဖက႑မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေဒသခံ ျဖားခြန္သူေတာ္ ကနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ “ယခုလို ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသခံမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးသည္ကို အမ်ား၀မ္းသာၾကည္ႏူးၾကပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ႏိုင္ေအာင္  အရင္က ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို မရရွိသည့္အတြက္ ယခုတစ္ခါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ရန္ တစ္စုတစ္စည္း ညီညီညႊတ္ညႊတ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြေႏြးေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားေၾကာင္း“ ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္ ခြန္သန္းေမာင္ (ခ) ခြန္ေပါလိုင္းက ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းဆားတဲုင္

Wednesday, January 18, 2017

ရိုးရာထံုးစံ ထိန္းသိမ္းရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္လူ႕ဘ၀ကို ရရိွလာေသာအခ်ိန္ကစ၍ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္မွာ- ဘ၀ေပးတာ၀န္ႏွင့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ဟူေသာ စကားႏွစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစကားႏွစ္ရပ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကား လြန္စြာပင္နက္နဲက်ယ္ျပန္႔လွသည္သာမက မိမိတို႔ျဖစ္တည္လာေသာ လူမ်ိဳးကို အေျခခံကာ မိမိတာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိျဖစ္တည္လာရာ လူမ်ိဳးမွ မိမိစာေပ၊ စကား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈစေသာ အရာအားလံုးကို က်င့္သံုး၊ ေလ့လာ၊ လက္ခံမွသာလ်ွင္ ျဖစ္တည္ရာဘ၀အတြက္ တာ၀န္ေက်မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳးအတြက္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရန္ မိမိသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းသြီး (ေခၚ) ပအို၀္းေသြးသည္ ခႏၶာတစ္ခုလံုးတြင္ ရိွေနေသာ ေသြးေၾကာအားလံုးထံလည္ပတ္စီးဆင္းေနသည္ကို လူတိုင္းတြင္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းစာေပကို တတ္ေျမွာက္ေအာင္သင္ၾကားရန္တာ၀န္၊ တတ္ေျမွာက္ၿပီးေသာ ပအို၀္းစာေပကို အၿမဲရွင္သန္ေအာင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး စာေပးစာယူကိစၥမ်ားကို မိမိတို႔ပအို၀္းဘာသာစာေပျဖင့္သာ ေရးသားအသံုးျပဳသင့္သည္။ မွတ္တမ္းေရးသားျပဳစုရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဲြေတာ္က်င္းပရာတြင္ ဖိတ္စာမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပင့္ေဆာင္စာမ်ားျပဳလုပ္ေရးသားရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔ပအို၀္းစာေပျဖင့္ ေရးသားသင့္သည္သာမက မိမိတုိ႔ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရံုးသံုးစာမ်ားကို မိခင္ဘာသာစာေပကိုသာ သံုးႏႈန္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၊ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ရေသာ အခါမွသာ အျခားစာေပမ်ားကို သံုးႏႈန္းသင့္ပါသည္။

အေျပာအဆိုကိစၥတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စည္းေ၀းေဟာေျပာျခင္း စေသာကိစၥတြင္လည္း မိမိပအုိ၀္းဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ မိမိစကားကိုသာ အၿမဲတမ္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းမွသာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရိွသည့္အျပင္ တည္ၿမဲခိုင္မာလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက အၿမဲတမ္းေျပာဆို သံုးႏႈန္းမွသာလ်ွင္ စကားအသြားအလာ၊ အသံအနိမ့္အျမွင့္၊ အသံေနအသံထား၊ ေ၀ါဟာရ မ်ားသည္လည္း ၾကြယ္၀လာမည္။ တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကားမ်ားကို တစ္ျခားလူမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ေျပာဆိုသည့္အခါမွသာ သံုးႏႈန္းသင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အျခားေသာသူ၏ စာေပ၊ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနမည္ဆိုလ်ွင္ သူတစ္ပါးထံသုိ႔ အစိမ္းသက္သက္(အရွင္လတ္လတ္) ၀င္ေရာက္ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဓေလ့ထံုးစံဟူသည္မွာ မိမိတို႔ ပအို၀္းအိုးစည္၊ ေမာင္း၊ လင္းကြင္း၊ ပုေလြ၊ ဂစ္တာစေသာ အတီးအမႈတ္ဆိုင္ရာမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အသံမ်ားသည္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအသံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုအရာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက ေရွးလူႀကီးမ်ားမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သီဆို၊ ရြတ္ဆိုေနၾကေသာ ပအို၀္းအေခၚ (ေငါ၀္းကဲ ၊ ေငါ၀္းတဲက္၊ ေငါ၀္းေထာ၊ ေငါ၀္းကပ္ )စေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ထိုသို႔သံုးႏႈန္းေနၾကရသည္ႏွင့္ ယခင္ကာလမွ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလအထိေနာင္ကာလတိုင္ေအာင္လည္းေျပာဆိုက်င့္သံုး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ယခင္ကာလမွ ယခုကာလအထိ ရိွေနေသးေသာ မိမိတို႔၏ ဗံုရွည္အက၊ လက္ဖက္ခူးအကႏွင့္ တီးရီးရီးေရ်ာ့အက စေသာ ခ်စ္စရာရိုးရာအကမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရမည့္အျပင္ ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္လည္း ေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အခါႀကီးရက္ႀကီးျဖစ္ေသာ သႀကၤန္၊ သီတင္းကၽြတ္အခ်ိန္ခါမ်ားတြင္ မိမိတို႔ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေသာ လူႀကီးမိဘမ်ားကို လိုက္လံကန္ေတာ့ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားကို လိုက္လံအရိုအေသေပးျခင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား သြားေရာက္သီလယူျခင္းစသာ ဓေလ့မ်ားသည္ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမွးမွိန္မသြားေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္။

ထိုထက္မက ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာအရာမ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာရံပံုေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာခ်ေပးေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာျဖစ္ေသာ လမ္းသြယ္မ်ား၊ တံတားငယ္မ်ား၊ ရြာဦးေစတီမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ရြာထံုးစံအရ ေငြေၾကး တစ္အိမ္အနည္းငယ္ အလွဴခံကာ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ႔၍ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားၾကသည္။ အဆိုပါထံုးစံမ်ားကို ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကေရစီေခတ္( လဲြမွားေသာနားလည္မႈ) ႏွင့္ေရာေထြးကာ မိမိတို႔ရိုးရာထံုးစံမ်ားက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးျဖစ္ေနသည္ကို ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္ လိုအပ္ေနသည္။

သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးေရးတာ၀န္၊ ရပ္ရြာေဒသတာ၀န္၊ ႏိုင္ငံတာ၀န္ စေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္းေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ိဳးအားလံုးဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ အေနအထိုင္ အဆင့္မီွေအာင္စေသာ အရာရာျပည့္စံုမႈရိွေစရန္ မိမိတတ္စြမ္းေသာဘက္မွ တတ္အားသမ်ွ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းထံ၌ တတ္စြမ္းသမွ် ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္  မိမိတို႔ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းရိွေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။မိမိသည္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ေက်ေစရန္ ထိုအဖဲြ႕အစည္း အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္၊ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ၀င္ေရာက္ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဘာင္အတြင္း၀င္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ယဥ္ေက်းပ်ဳငွာေသာ အႀကံေပးစကားမ်ားေျပာၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္း ၀င္ေရာက္ကူညီသင့္ေပသည္။

သို႔မွသာ မိမိျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳးမွ သမိုင္းေပးတာ၀န္၊ ဘ၀ေပးတာ၀န္မ်ားေက်ပြန္ေစရန္ မိမိ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ စာေပအေရးအသား၊ စကားေျပာဆိုသံုးႏႈန္း၊ ႐ိုးရာဗံုေမာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းရင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အံြအား)

Powered by Blogger.