Thursday, July 2, 2015

ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာညိွႏွဳိင္းအစည္းအေ၀း

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္
ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာညိွႏွဳိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ၾကံခုိင္ေရးပါတီ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ၊ ပအမဖ၊ ဓႏုပါတီ၊ လီဆူး၊ ရွမ္းက်ားၿဖဴပါတီ၊တစညပါတီ တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးခြန္စိန္ေမာင္ (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)မွ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြ၊ ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦ္းသန္းလြင္ျမင့္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပက္သက္    ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ညွိႏွဳိင္းတုိင္ပင္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္မ်ဳိးဦး

Wednesday, July 1, 2015

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ၊ သုခေအာင္ညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္


ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္၊ဆုိက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ၊သုခေအာင္ညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)ႏွင့္ ေမတၱာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္းမွ ပူးေပါင္း၍ ၄-ရက္တုိင္တုိင္ သင္ႀကားေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္၊ အဂၤါေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္၀င္းကုိ၊ သူရိယတုိင္းႏွင့္ျဖားဗြာတုိင္းမွ ခမ္းေဗြ/ဒုခမ္းေဗြမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမွ သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲအခန္းအနား ပထမအေနျဖင့္ သုခေအာင္ညီေက်ာင္းဆရာေတာ္အား ႀသကာသ ကန္းေတာ့ခ်ိဳးျဖင့္ ကန္းေတာ့ခဲ့ႀကၿပီးေနာက္  သူရိယတုိင္းခမ္းေဗြ ဦးခြန္လွျမင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္၀င္းကုိ၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးခြန္ပညာဗုတ္၊ သင္တန္းဆရာ ခြန္ေအာင္ႏုိင္၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ တုိ႔မွ အသီးသီး အမွာစကား ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔အမွာစကားေျပၾကားရာတြင္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေခတ္သစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာမ်ားကုိ ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဥပေဒမ်ား သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ သင္တန္းတက္ၿပီးပါက ပညာရပ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ဖုိ႔လုိအပ္ပါေႀကာင္း၊ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရွိ ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ေႀကာင္း၊ လူႀကီးမညီရင္ ျပည္သူကြဲ ဆုိသလုိ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ေႀကာင္း၊ ရုိးရာဓေလ့နဲ႔ တရားစီရင္ရာတြင္လည္း သာတူညီမွ် ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျဖားပဲ စီရင္ဖုိ႔လုိအပ္ေႀကာင္း၊  service - ၀န္ေဆာင္မႈေခတ္စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ စိတ္ရင္းေစတနာပါဖုိ႔ လုိအပ္ေႀကာင္း စသည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းသားကုိယ္စားလွယ္ ခြန္ေမာင္ခ်ဲမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာႀကားၿပီး ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိ႒တု သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆုိကာ အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 
ခြန္ဓဇ(ဟိုနမ္း) 

Monday, June 29, 2015

ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)ႏွင့္မတၱာဖံြ႔ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ႀကား

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခမ္းစုိက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)ႏွင့္ ေမတၱာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္ႀကီး၊ နမ့္စန္၊ဟုိပုံး၊ လြိဳင္လင္၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္ေလာင္း၊ ေက်ာက္တလုံး၊ဆီဆုိင္၊ ပင္လုံ၊ ေမာက္မယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဖိတ္ႀကားကာ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းရည္မ်ား ျမွင့္တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ ဇြန္လ(၂၇-၂၈)ရက္တြင္ သင္ႀကားေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းသုိ႔ သင္တန္းသား/သူ (၂၈)ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ ေမလ (၃၀-၃၁)ရက္မ်ားတြင္ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ ေကာ္သေရြးေက်းရြာသုိ႔၄င္း၊ ဇြန္လ (၆-၇)ရက္တြင္ သစ္ပင္ႀကီးေက်းရြာသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ (၁၃-၁၄)ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ ပအုိ၀္းေသြးလွဴရွင္လူမႈကူညီေရးအသင္းရွိ အသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း သင္ႀကားေပးခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္ပါေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ဓဇ

Sunday, June 28, 2015

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပအိိုဝ္းလူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္အတူ ေအာင္္ျမင္စြာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္
ဇြန္လ ၂၇၊ သာမည    -    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာနႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ကရင္ျပည္နယ္ရုံးတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္  အျမင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ျခင္းသင္တန္းကို ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား ေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကို သာမညေကာ့ကဒါမုခ္ဝဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဓမၼာရုံတြင္ က်င္းပျပီး သင္တန္းက်င္းပ သည့္ရက္မွာ ၂၃.၆.၂၀၁၅ မွ ၂၇.၆.၂၀၁၅ အထိ ျဖစ္သည္။
ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးေသာ သင္တန္းဘာသာရပ္မ်ားမွာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္း၊ ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္း၊ ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္း၊ ပအိုဝ္းထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား၊  ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စသည္ျဖင့္  လူငယ္မ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဘာသာရပ္ေပါင္း(၁၆)ခုတုိ႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားဦးေရမွာ က်ား(၁၂)ဦး၊ မ(၄)ဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း(၁၆)ဦးရွိပါသည္။ ယခုသင္တန္းကာလသည္ လူငယ္မ်ား တကၠသိုလ္တက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ သင္တန္းသားဦးေရနည္းပါးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ သင္တန္းသားနည္းပါး ေသာ္လည္း သင္တန္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလ့လာေဆြးေႏြးသင္ယူခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ သင္တန္း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ သင္တန္းေအာင္ပြဲကို္ပါ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့သည္။
သင္တန္းေအာင္ပြဲတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးခြန္ထြန္းေရႊ၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ေဆာင္းေရႊ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ကရင္ျပည္နယ္ရုံးဥကၠဌ ဦးခြန္ေအာင္ကြတ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းေဟာင္းေက်းရြာအုပ္စုဥကၠဌ ဦးခြန္ေအာင္္သိန္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ သာမညရြာဥကၠဌ ဦးခြန္ခ်စ္ တို႔က သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူပရိသတ္မ်ားအား အားေပးစကားႏွင့္ အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အားေပးစကားႏွင့္ အမွာစကားမ်ားထဲတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက မိမိတို႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ ပါလာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕လူမ်ိဳး၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ စာေပစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္တတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္၏ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္မားေအာင္ အစဥ္ ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္း လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ မည္သည့္အေရးအရာတြင္မဆို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပါရွိပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္္းကို ဇြန္လအတြင္း နယ္လွည့္လိုက္လံပုိ႔ခ်ရာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေနရာ အျဖစ္ ယခုလို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
 
ခြန္လွစိုး

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ရံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္၊ စေနေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ရံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO)၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO) အတိုင္ပင္ခံ ဆရာခြန္ဆန္းေက်ာ္ႏွင့္ (၁၆)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


အခမ္းအနားတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးခြန္တင္ထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနရံုးမွ သင္တန္းႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ခံ ခြန္ေက်ာ္ေအးက ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား ဖတ္ၾကားၿပီး ဆက္လက္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္တင္ထြဋ္မွ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO) အတိုင္ပင္ခံ ဆရာခြန္ဆန္းေက်ာ္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသၿပီး အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသင္တန္းကာလမွာ (၁၀)ရက္ၾကာျမင့္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ုား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗဟို္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း
   
   

Friday, June 26, 2015

(၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးရ နန္း၀င့္၀ါဦးအား ဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ပထမ၀ါဆုိလဆန္း (၁၀) ရက္ ( ၂၆.၆.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သထုံမူလမင္းကြန္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္၌ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ခ်ယ္ရီလမ္းေန ေဒါက္တာဦးခြန္ေဇာ္မင္း+ေဒါက္တာခင္သန္းႏြဲ႕ တုိ႔၏ သမီးေထြး နန္း၀င့္၀ါဦးအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကုိ သိပၸံဘာသာတြဲ(၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္မူအထိမ္းအမွတ္အတြက္ ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးရွင္ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရပ္ႏွီးရပ္ေ၀းပရိသတ္တုိ႔အား ဧည့္ခံေကြ်းေမြးျခင္း ဂုဏ္ျပဳပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
(၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးရ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ရုံးခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းေဆးအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းေမာ္အဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းဓမၼႏုဂၢဟအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသမီး ပညာေရးအဖြဲ႕၊ ေတာလတ္ေက်းရြာေန ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ နန္း၀င့္၀ါဦး၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုစုေပါင္း လူအင္း(၃၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ခြန္မုိ႔ေလာင္း

Powered by Blogger.